Markdown 支持的颜色代码和程序语言

请注意,本文编写于 146 天前,最后修改于 146 天前,其中某些信息可能已经过时。

颜色名十六进制颜色值颜色
AliceBlue#F0F8FFrgb(240, 248, 255)
AntiqueWhite#FAEBD7rgb(250, 235, 215)
Aqua#00FFFFrgb(0, 255, 255)
Aquamarine#7FFFD4rgb(127, 255, 212)
Azure#F0FFFFrgb(240, 255, 255)
Beige#F5F5DCrgb(245, 245, 220)
Bisque#FFE4C4rgb(255, 228, 196)
Black#000000rgb(0, 0, 0)
BlanchedAlmond#FFEBCDrgb(255, 235, 205)
Blue#0000FFrgb(0, 0, 255)
BlueViolet#8A2BE2rgb(138, 43, 226)
Brown#A52A2Argb(165, 42, 42)
BurlyWood#DEB887rgb(222, 184, 135)
CadetBlue#5F9EA0rgb(95, 158, 160)
Chartreuse#7FFF00rgb(127, 255, 0)
Chocolate#D2691Ergb(210, 105, 30)
Coral#FF7F50rgb(255, 127, 80)
CornflowerBlue#6495EDrgb(100, 149, 237)
Cornsilk#FFF8DCrgb(255, 248, 220)
Crimson#DC143Crgb(220, 20, 60)
Cyan#00FFFFrgb(0, 255, 255)
DarkBlue#00008Brgb(0, 0, 139)
DarkCyan#008B8Brgb(0, 139, 139)
DarkGoldenRod#B8860Brgb(184, 134, 11)
DarkGray#A9A9A9rgb(169, 169, 169)
DarkGreen#006400rgb(0, 100, 0)
DarkKhaki#BDB76Brgb(189, 183, 107)
DarkMagenta#8B008Brgb(139, 0, 139)
DarkOliveGreen#556B2Frgb(85, 107, 47)
Darkorange#FF8C00rgb(255, 140, 0)
DarkOrchid#9932CCrgb(153, 50, 204)
DarkRed#8B0000rgb(139, 0, 0)
DarkSalmon#E9967Argb(233, 150, 122)
DarkSeaGreen#8FBC8Frgb(143, 188, 143)
DarkSlateBlue#483D8Brgb(72, 61, 139)
DarkSlateGray#2F4F4Frgb(47, 79, 79)
DarkTurquoise#00CED1rgb(0, 206, 209)
DarkViolet#9400D3rgb(148, 0, 211)
DeepPink#FF1493rgb(255, 20, 147)
DeepSkyBlue#00BFFFrgb(0, 191, 255)
DimGray#696969rgb(105, 105, 105)
DodgerBlue#1E90FFrgb(30, 144, 255)
Feldspar#D19275rgb(209, 146, 117)
FireBrick#B22222rgb(178, 34, 34)
FloralWhite#FFFAF0rgb(255, 250, 240)
ForestGreen#228B22rgb(34, 139, 34)
Fuchsia#FF00FFrgb(255, 0, 255)
Gainsboro#DCDCDCrgb(220, 220, 220)
GhostWhite#F8F8FFrgb(248, 248, 255)
Gold#FFD700rgb(255, 215, 0)
GoldenRod#DAA520rgb(218, 165, 32)
Gray#808080rgb(128, 128, 128)
Green#008000rgb(0, 128, 0)
GreenYellow#ADFF2Frgb(173, 255, 47)
HoneyDew#F0FFF0rgb(240, 255, 240)
HotPink#FF69B4rgb(255, 105, 180)
IndianRed#CD5C5Crgb(205, 92, 92)
Indigo#4B0082rgb(75, 0, 130)
Ivory#FFFFF0rgb(255, 255, 240)
Khaki#F0E68Crgb(240, 230, 140)
Lavender#E6E6FArgb(230, 230, 250)
LavenderBlush#FFF0F5rgb(255, 240, 245)
LawnGreen#7CFC00rgb(124, 252, 0)
LemonChiffon#FFFACDrgb(255, 250, 205)
LightBlue#ADD8E6rgb(173, 216, 230)
LightCoral#F08080rgb(240, 128, 128)
LightCyan#E0FFFFrgb(224, 255, 255)
LightGoldenRodYellow#FAFAD2rgb(250, 250, 210)
LightGrey#D3D3D3rgb(211, 211, 211)
LightGreen#90EE90rgb(144, 238, 144)
LightPink#FFB6C1rgb(255, 182, 193)
LightSalmon#FFA07Argb(255, 160, 122)
LightSeaGreen#20B2AArgb(32, 178, 170)
LightSkyBlue#87CEFArgb(135, 206, 250)
LightSlateBlue#8470FFrgb(132, 112, 255)
LightSlateGray#778899rgb(119, 136, 153)
LightSteelBlue#B0C4DErgb(176, 196, 222)
LightYellow#FFFFE0rgb(255, 255, 224)
Lime#00FF00rgb(0, 255, 0)
LimeGreen#32CD32rgb(50, 205, 50)
Linen#FAF0E6rgb(250, 240, 230)
Magenta#FF00FFrgb(255, 0, 255)
Maroon#800000rgb(128, 0, 0)
MediumAquaMarine#66CDAArgb(102, 205, 170)
MediumBlue#0000CDrgb(0, 0, 205)
MediumOrchid#BA55D3rgb(186, 85, 211)
MediumPurple#9370D8rgb(147, 112, 216)
MediumSeaGreen#3CB371rgb(60, 179, 113)
MediumSlateBlue#7B68EErgb(123, 104, 238)
MediumSpringGreen#00FA9Argb(0, 250, 154)
MediumTurquoise#48D1CCrgb(72, 209, 204)
MediumVioletRed#C71585rgb(199, 21, 133)
MidnightBlue#191970rgb(25, 25, 112)
MintCream#F5FFFArgb(245, 255, 250)
MistyRose#FFE4E1rgb(255, 228, 225)
Moccasin#FFE4B5rgb(255, 228, 181)
NavajoWhite#FFDEADrgb(255, 222, 173)
Navy#000080rgb(0, 0, 128)
OldLace#FDF5E6rgb(253, 245, 230)
Olive#808000rgb(128, 128, 0)
OliveDrab#6B8E23rgb(107, 142, 35)
Orange#FFA500rgb(255, 165, 0)
OrangeRed#FF4500rgb(255, 69, 0)
Orchid#DA70D6rgb(218, 112, 214)
PaleGoldenRod#EEE8AArgb(238, 232, 170)
PaleGreen#98FB98rgb(152, 251, 152)
PaleTurquoise#AFEEEErgb(175, 238, 238)
PaleVioletRed#D87093rgb(216, 112, 147)
PapayaWhip#FFEFD5rgb(255, 239, 213)
PeachPuff#FFDAB9rgb(255, 218, 185)
Peru#CD853Frgb(205, 133, 63)
Pink#FFC0CBrgb(255, 192, 203)
Plum#DDA0DDrgb(221, 160, 221)
PowderBlue#B0E0E6rgb(176, 224, 230)
Purple#800080rgb(128, 0, 128)
Red#FF0000rgb(255, 0, 0)
RosyBrown#BC8F8Frgb(188, 143, 143)
RoyalBlue#4169E1rgb(65, 105, 225)
SaddleBrown#8B4513rgb(139, 69, 19)
Salmon#FA8072rgb(250, 128, 114)
SandyBrown#F4A460rgb(244, 164, 96)
SeaGreen#2E8B57rgb(46, 139, 87)
SeaShell#FFF5EErgb(255, 245, 238)
Sienna#A0522Drgb(160, 82, 45)
Silver#C0C0C0rgb(192, 192, 192)
SkyBlue#87CEEBrgb(135, 206, 235)
SlateBlue#6A5ACDrgb(106, 90, 205)
SlateGray#708090rgb(112, 128, 144)
Snow#FFFAFArgb(255, 250, 250)
SpringGreen#00FF7Frgb(0, 255, 127)
SteelBlue#4682B4rgb(70, 130, 180)
Tan#D2B48Crgb(210, 180, 140)
Teal#008080rgb(0, 128, 128)
Thistle#D8BFD8rgb(216, 191, 216)
Tomato#FF6347rgb(255, 99, 71)
Turquoise#40E0D0rgb(64, 224, 208)
Violet#EE82EErgb(238, 130, 238)
VioletRed#D02090rgb(208, 32, 144)
Wheat#F5DEB3rgb(245, 222, 179)
White#FFFFFFrgb(255, 255, 255)
WhiteSmoke#F5F5F5rgb(245, 245, 245)
Yellow#FFFF00rgb(255, 255, 0)
YellowGreen#9ACD32rgb(154, 205, 50)

language key
1C 1c
ActionScript actionscript
Apache apache
AppleScript applescript
AsciiDoc asciidoc
AspectJ asciidoc
AutoHotkey autohotkey
AVR Assembler avrasm
Axapta axapta
Bash bash
BrainFuck brainfuck
Cap’n Proto capnproto
Clojure REPL clojure
Clojure clojure
CMake cmake
CoffeeScript coffeescript
C++ cpp
C# cs
CSS css
D d
Dart d
Delphi delphi
Diff diff
Django django
DOS.bat dos
Dust dust
Elixir elixir
ERB(Embedded Ruby) erb
Erlang REPL erlang-repl
Erlang erlang
FIX fix
F# fsharp
G-code(ISO 6983) gcode
Gherkin gherkin
GLSL glsl
Go go
Gradle gradle
Groovy groovy
Haml haml
Handlebars handlebars
Haskell haskell
Haxe haxe
HTML html
HTTP http
Ini file ini
Java java
JavaScript javascript
JSON json
Lasso lasso
Less less
Lisp lisp
LiveCode livecodeserver
LiveScript livescript
Lua lua
Makefile makefile
Markdown markdown
Mathematica mathematica
Matlab matlab
MEL (Maya Embedded Language) mel
Mercury mercury
Mizar mizar
Monkey monkey
Nginx nginx
Nimrod nimrod
Nix nix
NSIS nsis
Objective C objectivec
OCaml ocaml
Oxygene oxygene
Parser 3 parser3
Perl perl
PHP php
PowerShell powershell
Processing processing
Python’s profiler output profile
Protocol Buffers protobuf
Puppet puppet
Python python
Q q
R r
RenderMan RIB rib
Roboconf roboconf
RenderMan RSL rsl
Ruby ruby
Oracle Rules Language ruleslanguage
Rust rust
Scala scala
Scheme scheme
Scilab scilab
SCSS scss
Smali smali
SmallTalk smalltalk
SML sml
SQL sql
Stata stata
STEP Part21(ISO 10303-21) step21
Stylus stylus
Swift swift
Tcl tcl
Tex tex
text text/plain
Thrift thrift
Twig twig
TypeScript typescript
Vala vala
VB.NET vbnet
VBScript in HTML vbscript-html
VBScript vbscript
Verilog verilog
VHDL vhdl
Vim Script vim
Intel x86 Assembly x86asm
XL xl
XML xml
YAML yml

添加新评论

本站现已启用评论投票,被点踩过多的评论将自动折叠。与本文无关评论请发留言板。请不要水评论,谢谢。首次在本站评论请静待审核。

评论列表